முதன்மைச் செய்திகள்

மேலதிக செய்திகள்

silandhijpg

சிலந்தி ரோபோ!


சிலந்தி வடிவலான புதிய ரோபோவை உருவாக்கியுள்ளனர். இதன் முன்புறமும் பின்புறமும் கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

8 ஜிபி நினைவக திறன் கொண்டது. காடுகளில் பல வகையான சிறிய உயிரினங்களை ஆய்வு செய்வதற்கு இந்த ரோபோ பயன்படுத்தப்படுகிறது.

செய்திகள் தமிழ்

மேலதிக தளங்கள்

பத்திரிகைகள்

செய்திகள் ஆங்கிலம்

மேலும்

சோதிடம்

தமிழர் அமைப்புகள்

மின்னஞ்சல்

சமையல் தளங்கள்

தமிழ் தளங்கள்

பாடசாலைகள் பல்கலைக்கழகங்கள்

ஒளிப்பட தளங்கள்

தொழிநுட்ப செய்திகள்

தமிழ் தட்டச்சு

மென்பொருட்கள்

அறிமுகம்

சிறப்பு தளங்கள்

மனமகிழ் தளங்கள்

இணைய சஞ்சிகைகள்

இணைய வானொலிகள்

இணைய நேரடி வானொலிகள்

தமிழ் தொலைக்காட்சிகள்

களிப்பூட்டும் தளங்கள்

கிராமங்களின் தளங்கள்

கோவில்கள்

தமிழ்புத்தகம் வாங்க

தமிழர் திருமண தளங்கள்

குழந்தைகளுக்கான தமிழ்பெயர்கள்

இணையதேடு தளங்கள்

அகராதிகள்

தனிநபர் தளங்கள்